Strefa zagrożenia wybuchem - ATEX

Urządzenia stosowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem posiadające certyfikat ATEX

Podstawowe wiadomości dotyczące zgodności urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

Zgodnie z jego treścią wyroby przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie ATEX. Aby móc stwierdzić czy wyrób spełnia wymagania dyrektywy, należy zastosować zawarte w niej procedury oceny zgodności.

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) została wprowadzona do polskiego prawodawstwa 28 lipca 2003 roku.

Obecnie dyrektywę wprowadza:

  • projekt – ocenę konstrukcji wyrobu;
  • fazę produkcji wyrobu – zgodność produkowanych wyrobów z typem weryfikowanym podczas oceny konstrukcji.

Łączność i sygnalizacja akustyczna Sygnalizacja optyczna Sygnalizacja akustyczno - optyczna Urządzenia sterownicze Pulpity i przyciski sterownicze Czujniki i blokady Nadajniki i moduły Zasilacze i akumulatory Urządzenia separujące Pozostałe produkty Urządzenia łączności bezprzewodowej i światłowodowej
Generator sygnałów ostrzegawczych i informacyjnych GSPO
Generator sygnałów ostrzegawczych i informacyjnych GSPO

Generator GSPO umożliwia generowanie wybranego sygnału ostrzegawczego lub sygnału informacyjnego.

Więcej
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-94E
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-94E

Sygnalizatory SAG-94E przeznaczone są do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku.

Więcej
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-E
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-E

Sygnalizatory SAG-E przeznaczone są do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku.

Więcej
Generator informacji słownej LEKTOR
Generator informacji słownej LEKTOR

Generator typu LEKTOR przeznaczony jest do generowania komunikatów głosowych.

Więcej
Urządzenie pośredniczące SAD-E
Urządzenie pośredniczące SAD-E

Urządzenie pośredniczące typu SAD-E przeznaczone jest do utrzymania łączności pomiędzy ścianowym systemem łączności głośnomówiącej a stanowiskiem dyspozytora.

Więcej
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-EX
Sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-EX

Sygnalizatory Akustyczne Głośnomówiące SAG-EX przeznaczone są do utrzymania łączności głośnomówiącej.

Więcej
Sygnalizator świetlny PROMYK
Sygnalizator świetlny PROMYK

Sygnalizator świetlny PROMYK przeznaczony jest do stosowania jako sygnalizator sygnałów optycznych.

Więcej
Transparent optyczno-elektroniczny ŚWIETLIK-E
Transparent optyczno-elektroniczny ŚWIETLIK-E

Transparent przeznaczony jest do wyświetlania komunikatów alfanumerycznych

Więcej
Dwustronny sygnalizator położenia zwrotnicy BIKIER
Dwustronny sygnalizator położenia zwrotnicy BIKIER

Sygnalizator przeznaczony jest do obustronnego wyświetlania optycznych sygnałów informacyjnych.

Więcej
Sygnalizator położenia zwrotnicy NOKIER i ZOKIER
Sygnalizator położenia zwrotnicy NOKIER i ZOKIER

Sygnalizator przeznaczony jest do wyświetlania optycznych sygnałów informacyjnych przedstawiających aktualne położenie urządzenia nastawczego.

Więcej
Semafor typu SEM i lampa typu SEM/L
Semafor typu SEM i lampa typu SEM/L

Semafor typu SEM przeznaczony jest do wyświetlania sygnałów optycznych "stój" lub "jazda".

Więcej
Transparent optyczny elektroniczny TEO-AS
Transparent optyczny elektroniczny TEO-AS

Transparent przeznaczony jest do wyświetlania za pośrednictwem wyświetlaczy matrycowych haseł zapisanych w jego pamięci lub przesłanych za pośrednictwem transmisji cyfrowej.

Więcej
Transparent optyczny elektroniczny TEO-E
Transparent optyczny elektroniczny TEO-E

Transparent optyczny przeznaczony jest do wyświetlania za pośrednictwem wyświetlaczy matrycowych haseł wpisanych na stałe do pamięci transparentu.

Więcej
Transparent optyczny elektroniczny TEO-EK, TEO-EC
Transparent optyczny elektroniczny TEO-EK, TEO-EC

Transparent przeznaczony jest do wyświetlania haseł wpisanych na stałe do pamięci transparentu lub przesyłanych za pomocą transmisji cyfrowej.

Więcej
Transparent optyczny elektroniczny TEO-KOL
Transparent optyczny elektroniczny TEO-KOL

Transparent przeznaczony jest do wyświetlania haseł wpisanych na stałe do pamięci transparentu.

Więcej
Transparent optyczny elektroniczny TEO-SIM, TEO-SIM/P
Transparent optyczny elektroniczny TEO-SIM, TEO-SIM/P

Transparent optyczny przeznaczony jest do wyświetlania zaprogramowanych w jego pamięci dwu różnych komunikatów ostrzegawczych lub informacyjnych.

Więcej
Sygnalizator ostrzegawczy ASO-3
Sygnalizator ostrzegawczy ASO-3

Sygnalizator przeznaczony jest do generowania akustycznych i świetlnych sygnałów ostrzegawczych lub informacyjnych.

Więcej
Iskrobezpieczny sterownik typu DIAMENT 2200-E
Iskrobezpieczny sterownik typu DIAMENT 2200-E

Iskrobezpieczny sterownik DIAMENT 2200-E zapewnia sterowanie i kontrolę przenośników taśmowych pracujących w ciągach odstawczych.

Więcej
Urządzenie modułowe BIZON
Urządzenie modułowe BIZON

Uniwersalne urządzenie przeznaczone do sterowania maszyn i urządzeń górniczych w podziemiach kopalń

Więcej
Iskrobezpieczny sterownik typu DIAMENT-2200K
Iskrobezpieczny sterownik typu DIAMENT-2200K

Sterownik DIAMENT-2200K zapewnia sterowanie i kontrolę pracy przenośników taśmowych i zgrzebłowych pracujących w ciągach odstawczych.

Więcej
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4A
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4A

Pulpit sterowniczy do kolejek podwieszanych przeznaczony jest do sterowania napędami elektrycznymi kolejek podwieszanych.

Więcej
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4B
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4B

Pulpit sterowniczy do kołowrotów EKO przeznaczony jest do sterowania kołowrotami z napędem elektrycznym typu EKO pracujących w podziemnych zakładach górniczych.

Więcej
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4C
Pulpit sterowniczy BAJTEL-STER/4C

Pulpit sterowniczy przeznaczony jest do sterowania urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych.

Więcej
Pulpit sterowniczy BAJTEL-SEM
Pulpit sterowniczy BAJTEL-SEM

Pulpit sterowniczy zapewnia sterowanie i kontrolę semaforów, informację o załączeniu wyłączników awaryjnych oraz współpracę z czujnikami w stacjach załadowczych.

Więcej
Pulpit pomocniczy PP
Pulpit pomocniczy PP

Pulpit Pomocniczy typu PP przeznaczony jest w szczególności do stosowania w obwodach sterowania i sygnalizacji.

Więcej
Przycisk iskrobezpieczny PI
Przycisk iskrobezpieczny PI

Przycisk PI przeznaczony jest do stosowania w szczególności w obwodach sterowania, sygnalizacji.

Więcej
Łącznik typu P-STOP, P-POZ, P-SYG
Łącznik typu P-STOP, P-POZ, P-SYG

Łącznik przeznaczony jest do stosowania w szczególności w obwodach sterowania, sygnalizacji lub wyłączników awaryjnych.

Więcej
Wyłącznik awaryjny EWA
Wyłącznik awaryjny EWA

Wyłącznik Awaryjny EWA wchodzi w skład układów sterowania i sygnalizacji na trasach transportu materiałów i ludzi oraz napędów innych maszyn.

Więcej
Elektroniczny czujnik ruchu ECIK
Elektroniczny czujnik ruchu ECIK

Elektroniczny czujnik ruchu przeznaczony jest do kontroli ruchu taśmy przenośnika taśmowego.

Więcej
Nadajnik identyfikacji blokady NIB-2C
Nadajnik identyfikacji blokady NIB-2C

Nadajnik umożliwia identyfikację stanu wyłącznika awaryjnego.

Więcej
Nadajnik identyfikacji blokady NIB-E, NIB-2K
Nadajnik identyfikacji blokady NIB-E, NIB-2K

Nadajnik przeznaczony jest do nadawania numeru zablokowanego wyłącznika awaryjnego na trasie odstawy lub transportu.

Więcej
Moduł czujnika ruchu MCR
Moduł czujnika ruchu MCR

Moduł MCR umożliwia dokonanie pomiaru prędkości

Więcej
Moduł transmisji MTR
Moduł transmisji MTR

MTR jest separowanym galwanicznie modułem transmisji danych, umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy sterownikiem typu DIAMENT 2200-E, a sterownikiem centralnym typu BIZON

Więcej
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15X/1.2, EZI-15X/1.5
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15X/1.2, EZI-15X/1.5

Zasilacz przeznaczony jest do zastosowania jako zewnętrzne źródło zasilania napięciem stałym 15V iskrobezpiecznych urządzeń górniczych.

Więcej
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-12E, EZI-12ARA/ED
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-12E, EZI-12ARA/ED

Zasilacz przeznaczony jest do zastosowania jako zewnętrzne źródło zasilania napięciem stałym 12V iskrobezpiecznych urządzeń górniczych.

Więcej
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-12MIDI, EZI-12KOS/ED
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-12MIDI, EZI-12KOS/ED

Zasilacz przeznaczony jest do zastosowania jako zewnętrzne źródło zasilania napięciem stałym 12V iskrobezpiecznych urządzeń górniczych.

Więcej
Iskrobezpieczne źródło zasilania ZZI-12E
Iskrobezpieczne źródło zasilania ZZI-12E

Iskrobezpieczne źródło zasilania pracujące w układzie zasilania buforowego urządzeń iskrobezpiecznych.

Więcej
Kombajnowy zasilacz iskrobezpieczny KEZI-12
Kombajnowy zasilacz iskrobezpieczny KEZI-12

Kombajnowy zasilacz iskrobezpieczny przystosowany do zabudowania wewnątrz obudowy ognioszczelnej

Więcej
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15X...
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15X...

Zasilacz przeznaczony jest do zastosowania jako zewnętrzne źródło zasilania napięciem 15V DC iskrobezpiecznych urządzeń górniczych.

Więcej
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15AKU
Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15AKU

Zasilacz przeznaczony jest do zastosowania jako zewnętrzne źródło zasilania napięciem stałym 15V iskrobezpiecznych urządzeń górniczych.

Więcej
Elektroniczny układ pośredniczący SL-EUP
Elektroniczny układ pośredniczący SL-EUP

Układ wchodzi w skład systemów łączności głośnomówiącej realizowanych w oparciu o sygnalizatory typu SAG-94.

Więcej
Separator linii SL-SE, SL-SZ
Separator linii SL-SE, SL-SZ

Separator służy do galwanicznej separacji dwóch grup urządzeń, posiadających odrębne źródła zasilania sieciowego.

Więcej
Separator linii SL-SU
Separator linii SL-SU

Separator służy do galwanicznej separacji dwóch różnych grup urządzeń głośnomówiących posiadających odrębne źródła zasilania sieciowego.

Więcej
Separator linii SL-ANA/D, SL-PLUS/D
Separator linii SL-ANA/D, SL-PLUS/D

Służy do galwanicznej separacji dwu grup urządzeń głośnomówiących typu SAG-E, posiadających odrębne źródła zasilania sieciowego.

Więcej
Separator linii SL-ANA, SL-PLUS
Separator linii SL-ANA, SL-PLUS

Służy do galwanicznej separacji dwu grup urządzeń, posiadających odrębne źródła zasilania sieciowego.

Więcej
Separator linii SL-DTMF, SL-SIN, SL-KOM
Separator linii SL-DTMF, SL-SIN, SL-KOM

Separator przeznaczony jest do galwanicznej separacji obwodów transmisji pomiędzy dwoma niezależnymi ciągami transparentów

Więcej
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ZL-1, ZL-2, ZL-3
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ZL-1, ZL-2, ZL-3

Skrzynka przeznaczona jest do wykonywania połączeń kabli oraz przewodów teletechnicznych i sygnalizacyjnych w obwodach iskrobezpiecznych

Więcej
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ELTEL-P
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ELTEL-P

Skrzynka wykonana jest z tworzywa sztucznego i przeznaczona jest do łączenia i wykonywania rozgałęzień kabli i przewodów teletechnicznych w obwodach iskrobezpiecznych

Więcej
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ELTEL-E, ELTEL-MIDI
Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza ELTEL-E, ELTEL-MIDI

Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza przeznaczona jest do łączenia i wykonywania rozgałęzień kabli i przewodów teletechnicznych lub sygnalizacyjnych

Więcej
Urządzenie wyłączające UWE
Urządzenie wyłączające UWE

Urządzenie wyłączające przeznaczone jest do natychmiastowego awaryjnego wyłączenia sterowania rozrusznika kopalnianego

Więcej
Iskrobezpieczna magistrala ELTEL
Iskrobezpieczna magistrala ELTEL

Iskrobezpieczna magistrala przeznaczona jest do łączenia urządzeń produkcji ELTEL.

Więcej
Kabel magistralny sygnalizacyjno-telekomunikacyjny YnHKGSLYHTKGX
Kabel magistralny sygnalizacyjno-telekomunikacyjny YnHKGSLYHTKGX

Kabel magistralny jest kablem górniczym, zawierającym zarówno żyły sygnalizacyjne indywidualnie ekranowane jak również dwie lub trzy pary skrętek telekomunikacyjnych

Więcej
Iskrobezpieczny telefon bezprzewodowy EK-TEL
Iskrobezpieczny telefon bezprzewodowy EK-TEL

Iskrobezpieczny telefon EK-TEL umożliwia nawiązywanie połączeń poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi.

Więcej
Urządzenie dostępowe EK-LINK-E
Urządzenie dostępowe EK-LINK-E

Urządzenie umożliwiające bezprzewodową komunikację przy użyciu sieci Wi-Fi z urządzeniami łączności bezprzewodowej, np. EK-TEL.

Więcej
Znacznik EK-TAG
Znacznik EK-TAG

Znaczniki są podstawowym elementem składowym systemu lokalizacji EK-LOK, umożliwiają obserwację oraz rejestrację ruchu obiektów (ludzi, kolejki, maszyn, itp.) na kopalni.

Więcej
Urządzenie transmisyjne EK-TRANSMITER
Urządzenie transmisyjne EK-TRANSMITER

EK-TRANSMITER jest urządzeniem odbierającym sygnał ze znacznika EK-TAG, tworzącym sieć punktów dostępowych, lokalizujących ludzi i maszyny.

Więcej
Konwerter liniowy EK-VOIP
Konwerter liniowy EK-VOIP

Konwerter liniowy typu EK – VOIP przeznaczony jest do pracy jako konwerter protokołów pomiędzy systemami łączności w technologii typu VoIP a systemami łączności głośnomówiącej zbudowanymi w oparciu o Sygnalizatory Akustyczne Głośnomówiące typu SAG–EX.

Więcej
Kamera EK-OKO
Kamera EK-OKO

Kamera EK-OKO przeznaczona jest do monitorowania miejsc, obiektów, pracy urządzeń i procesów technologicznych i przekazywania w czasie rzeczywistym obrazu do dołowych lub powierzchniowych stanowisk podglądu wizyjnego.

Więcej