System wizualizacji procesów produkcyjnych EK-GRAF

System umożliwia wizualizację na ekranie monitora parametrów i zdarzeń zachodzących na trasie odstawy

System EK-GRAF umożliwia wizualizację na ekranie monitora parametrów i zdarzeń zachodzących na trasie odstawy. Ponadto system EK-GRAF umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami sterującymi pracą przenośników oraz konfigurację monitorowanych urządzeń.

Wymiana danych pomiędzy komputerem a nadrzędnym urządzeniem sterującym ciągiem odstawczym odbywa się przy pomocy łącza telefonicznego lub światłowodowego co umożliwia wizualizację, sterowanie oraz zmianę parametrów urządzeń sterujących pracą przenośników ze stanowiska komputerowego.