Dotacje

Projekty współfinansowane ze środków unijnych

Polski rynek jest dla naszej firmy nadal bardzo atrakcyjny, natomiast dzięki szybkiemu rozwojowi działalności firmy na rynku krajowym, skutkującemu wieloma sukcesami i stałą liczbą zadowolonych klientów zdecydowano o dalszym rozwoju działalności eksportowej.


W celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez strategiczne przedsięwzięcia skutkujące możliwością rozwinięcia działalności eksportowej spółka bierze udział w branżowym programie promocji pt:

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Nowe rynki, z którymi dzięki udziałowi w w/w programie udało nam poznać to między innymi:

  • Chiny,
  • Indie,
  • Wietnam.
Zakres działalności

DOFINANSOWANIE UDZIAŁU W BRANŻOWYM PROGRAMIE PROMOCJI PT.:

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Branżowy program promocji dla branży maszyn i urządzeń górniczych

Beneficjent: ELTEL Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 732 980,50 PLN

Wartość wnioskowana dofinansowania: 433 814,32 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Mining World Russia 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Udział w targach Mining World Russia 2009 dla rozszerzenia działań eksportowych w Rosji


wartość projektu: 42 000,00 PLN
wartość dofinansowania: 25 200,00 PLN

„ELTEL” Sp. z o.o.
ul. Zaułek 4
40-609 Katowice

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Vietnam Coal & Mining EXPO 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Poszukiwanie partnerów na rynku wietnamskim poprzez udział w targach Vietnam Coal & Mining EXPO 2009


wartość projektu: 41 500,00 PLN
wartość dofinansowania: 24 900,00 PLN

„ELTEL” Sp. z o.o.
ul. Zaułek 4
40-609 Katowice

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Mining Week Kazakhstan (MINTEK) 2010

Rozszerzenie działań eksportowych na rynku wschodnim poprzez udział w targach Mining Week Kazakhstan (MINTEK) 2010

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


wartość projektu: 55 000,00 PLN
wartość dofinansowania: 25 740,00 PLN

„ELTEL” Sp. z o.o.
ul. Zaułek 4
40-609 Katowice

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Las Vegas 2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Ściągnij PDF